CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU

 

Ústav dřevařských technologií byl historicky prvním samostatným ústavem na LDF, který se svým zaměřením věnoval, v roce 1991 nově vzniklému, dřevařskému oboru. Ústav se posléze profiloval jako technologický a některé oblasti výuky a výzkumu byly předány Ústavu nauky o dřevě. Nyní má ústav čtyři oddělení, které se věnují mechanické technologii, chemické technologii, průmyslovému inženýrství, praktickým aplikacím a stavbám na bázi dřeva. V současné době zaznamenávají největší rozvoj obory chemická technologie dřeva a stavby na bázi dřeva.

udt01